CHANS - CHarity for ANimals Society


CHANS är en svensk förening som arbetar för en bättre djurhållning i Sverige och andra länder.
Vi vill förbättra djurs levnadsvillkor och stoppa grymhet mot djur.
Arbetet sker främst genom:

UPPLYSNING:
Vi vill informera om djurs villkor och försöka påverka enskilda människor, organisationer, företag och även olika politiska instanser. På så sätt hoppas vi få en större förståelse för djurs behov och värde. Vad gäller djuren i Medelhavsområdet tror vi mycket på turistens makt att påverka.

STÖD OCH INSAMLING AV PENGAR TILL OLIKA PROJEKT:
I områden med stora problem med hemlösa och förvildade husdjur, oftast katter och hundar, är det förebyggande arbetet viktigast. Därför stödjer vi lokalt arbete med att kastrera och sterilisera förvildade djur. Vi hjälper även till att samla in pengar till sådana projekt.

INDIVIDUELL HJÄLP:
Föreningen förmedlar kontakter och hjälper till vid s.k. "adoption" av hemlösa hundar för närvarande från Kreta. Vi har en stor samlad erfarenhet av detta arbete, men importerar endast ett fåtal hundar eftersom vi anser att det viktigaste är att förbättra villkoren för de hundar som aldrig får flytta.


Föreningen CHANS är en helt ideell organisation som endast arbetar med lagliga metoder. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden och öppen för alla som vill förbättra djurens liv.

VÄLKOMMEN som medlem.
Årsavgiften är 150 kr för helbetalande. 75 kr för pensionär och ungdom under 18 år.
Familjemedlem 50 kr. Gäller då annan i familjen är helbetalande.


CHANS plusgirokonto är 15 63 80-8

Swish 070-4384999 ordfs konto som bara används för CHANS

Adress: c/o Sunding, Slånbärsvägen 9, 6 tr 182 36 DANDERYD


Ordförande: Ingrid Sunding ingrid@chanshund.com 08-6672624, 070-4384999
Sekreterare: Eva-Christine Bergström ecbergstrom@gmail.com 070-282 32 62
Kassör: Monica Ohlsson monica@chanshund.com 08-579 331 65
Registrator: Lennart Marcko lennart@chanshund.com 08-6672624, 073-772 81 95
Ledamot: Lena Öhlin lenaohlin@outlook.com 070-625 15 25
Ledamot: Hanna Michnik hanna.michnik@gmail.com 031 - 331 60 12
Suppleant: Susanne Lagergren susanne.lagergren@home.se 073-752 99 69
Suppleant: Marie-Louise Anekrans marielouise.anekrans@gmail.com 076 - 22 33 281
Suppleant: Ewa Rasmussen ewaraen@hotmail.com 073 - 77 444 01