VILL DU BLI MEDLEM?

 

Tack för Ditt intresse!

Vi är glada om Du vill bli medlem i föreningen CHANS - CHarity for ANimals Society.
Som ideellt arbetande djurskyddsförening behöver vi allt stöd och alla medlemmar vi kan få och det är roligt att så många hittar oss via hemsidan.

Det bästa är om Du själv skriver ut ett inbetalningskort eller betalar via internet, så sparar vi pengar för porto, pengar som kan användas till djurskyddsarbetet i stället.

Medlemsavgiften är för:

Pensionär och Du som inte fyllt 18 år: 75:-

Helbetalande, alltså alla vi andra: 150:-

Man kan också lösa familjemedlemskap om man är fler i familjen som vill vara med.
Avgift för familjemedlem till helbetalande medlem boende på samma adress: 50:-

CHANS plusgiro är 15 63 80 - 8.

Om Du själv skriver ut ett inbetalningskort, ange namn och adress så att jag vet varifrån inbetalningen kommer. Skriv också att det är medlemsavgift, så vet jag det.

Jag hoppas att snart få se Dig som medlem, Du behövs!

Med vänliga hälsningar
Lennart Marcko
registrator CHANS
lennart@chanshund.com