CHANS - CHarity for ANimals Society

Du kan bli fadder för en hund hos Ingegerd eller Gundi på Kreta. De är båda personer som vi känner sen länge, har besökt flera gånger, och personligen kan gå i god för att de jobbar seriöst med att hjälpa djur.


Hos Gundi På Kreta


Gundi Kumi är en av våra allra första kontakter på Kreta. Hon kommer från Tyskland, men har bott på Kreta i många år. Förut arbetade hon på Noahs Arks hundhem men är sedan några år pensionär. Gundi har dock fortsatt engagera sig för de hemlösa djuren. Hon har alltid haft ett litet hundhem hemma, hundar som varit besvärliga, skadade, rädda, eller av annan anledning inte passat in på det stora hundhemmet, har fått en fristad hos Gundi. Hon har alltid runt 15 hundar hos sig. Många gamla och skröpliga som hittats ute på gator eller i naturen, har fått en sista tid, lång eller kort, hos Gundi. Man kan säga att Gundi har ett litet pensionärshem för övergivna hundar. Gundi bor på landet utanför Chania. Hon har ett litet hus och en stor tomt där hundarna lever lösa. Några få utvalda får sova inne på nätterna. Ibland går hon ut på promenad med hela flocken lös. Det finns ibland någon hund eller katt som är så skygg att den inte går att fånga. Då har den fått mat utanför tomten och ibland levt där i närheten länge innan den vågat sig fram på riktigt. Gundi kan tack vare sina tyska kontakter, skicka en del hundar till hem i Tyskland, men det är svårare att hitta bar hem numera så många blir kvar länge.

LÄS OM GUNDI PÅ GAMLA HEMSIDAN

Hos Ingegerd På Kreta


Ingegerd Öhman är medlem i CHANS sedan länge. Hon är från Stockholm men bor sedan några år på Kreta. Tills nyligen hyrde hon ett mindre hus med stor tomt. Där fanns flera större hundgårdar där hundarna bodde ute tillsammans med någon de trivdes tillsammans med. Några få utvalda bodde inomhus, ibland också någon som behöver extra omvårdnad. Varje dag är det antingen promenad eller springa lös på stora tomten för alla. Men det blev för mycket kontroverser med hyresvärden om allt möjligt.
Så i mars 2018 lyckades Ingegerd hitta ett annat hus att hyra. I byn Armeni en bit längre bort från Chania. Ett större hus men mindre trädgård. Vi hoppas det går bra, än har hon nog inte bott in sig riktigt.
Ingegerd har alltid haft ett stort engagemang för de hemlösa djuren, och även de som har ägare som missköter dem, såsom kedjehundarna. Hittar hon en skadad eller övergiven hund eller katt så tar hon hand om den och ser till att den får veterinärvård om det behövs. Ingegerd hjälper också ofta turister som hittat en hund de vill ta med sig hem, genom att ställa upp som "hundpensionat" i väntan på resa. Ensam eller tillsammans med Gundi, brukar Ingegerd också se till så hundar och katter samlas ihop för kastrering när det finns möjlighet att få det gjort billigt, av veterinärer som jobbar ideellt.

LÄS OM INGEGERD PÅ GAMLA HEMSIDAN


TILL FADDERHUNDARNA
EMIRs hundhem

Tidigare hade vi fadderhundar på EMIRs hundhem i Polen också.
Men sedan 2017 klarar de sig bra utan hjälp från andra länder så vi koncentrerar oss för närvarande på Kreta.